Działki w Bydgoszczy

Ta licytacja została już przeprowadzona i nie jest aktywna
Data licytacji:
06/07/2007 - 10:00
Miejsce licytacji:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przy ul. Sobieszewskiej 3 w sali nr 13
Cena wywoławcza:
1 402 275 PLN
Cena oszacowania:
1 869 700 PLN
Wadium:
186 970 PLN
Powierzchnia działki:
2 671,00 m²
Lokalizacja:
Bydgoszcz przy ul.Żwirki i Wigury i Jaskółcza
Informacje dodatkowe:

Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Żwirki i Wigury i Jaskółcza i stanowi własność: Hurtowni Farmaceutycznej HURTFARM.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00019564/4, BY1B/00099630/2, BY1B/00083323/2.

RSS